Jak przygotować i prowadzić skuteczne
działania marketingowe?

Analiza rynku - bieżących trendów

Analiza rynku – bliższego i dalszego otoczenia marki – jest niezwykle istotna dla planowania działań marketingowych. Jest ona wyznacznikiem tego gdzie możemy szukać swojego miejsca i jak pozycjonować produkt.  Zbadanie i zidentyfikowanie trendów rynkowych i innych czynników może znacząco wspomóc rozwój marki. Pozwala też na określenie jak przygotować nasz produkt na unikanie zagrożeń wynikających z sytuacji rynkowej/konkurencyjnej.

Określenie charakteru marki

Przy określaniu charakteru marki dążymy do zdefiniowania jej tożsamości, unikalnych wartości, a także określenia jej przekonań, obrazów oraz osób kojarzonych z marką. Jeżeli jest to konieczne następuje również określenie tożsamości marki dla poszczególnych grup docelowych, z uwagi na unikalne wartości – ważne dla odrębnych grup.

Analiza grupy docelowej

Sprecyzowanie grup docelowych dla produktu jest najistotniejszym elementem dla planowania działań marketingowych. Pozwala ono na określenie touch-pointów i dokładnych kanałów dotarcia, określenie cech demograficznych i psychograficznych kluczowych grup docelowych marki, a także analizę potrzeb i oczekiwań.

Analiza konkurencji

Uszczegółowiamy tożsamość i wizerunek marek konkurencyjnych z danego sektora rynkowego. Analizujemy ich obecność na polach komunikacji marketingowej, a także badamy nisze komunikacyjne, które pozostają wolne.

Opracowanie strategii pozycjonowania marki

Prowadzi do określenia pozycji rynkowej dla marki wobec produktów i działań konkurencji według analizy potrzeb grup docelowych, określenie zalet i wad marki, wykorzystanie jej mocnych stron w określeniu pozycji dominującej oraz opracowanie rynkowej przewagi konkurencyjnej.

Założenia identyfikacji wizualnej

Opracowanie kierunków wizualnych jakimi powinna charakteryzować się identyfikacja marki w dążeniu do osiągnięcia celów (wyróżnienie wartości unikalnych, wpasowanie do trendów, preferencji grup docelowych).

Opracowanie touch-points

Opracowanie punktów/kanałów komunikacji (strona internetowa, telewizja, radio, Internet), jak i punktów dodatkowych: reklamy outdoor, reklama w Internecie, social media, mobile, Google, wirusowe itd., które służą realizacji postawionych celów. Dobór kanałów według kontekstów zachowań i zainteresowań grup docelowych.

Założenia komunikacji marketingowej

Opracowanie sposobów komunikacji i języka, jakim marka będzie się posługiwać, poprzez określenie formy i stylu oraz głównego nurtu przekazu. Pomocą w zrozumieniu określonego języka i formy służą przykłady komunikatów, jakimi marka może się posługiwać – przykłady reklamy, wpisy w mediach społecznościowych, tematy i nagłówki na blogach itd.